ولت متر/ فرکانس متر تک فاز

ولتمتر – فركانس مترمدل VF 1

این دستگاه برای اندازه گیری ولتاژ وفركانس تكفاز مورد استفاده قرار می گیرد .


ویژگی ها

• منوی ساده
• دقت بالا دراندازه گیری
• قابلیت انتخاب ولتاژ وفركانس با یك كلید فشاری
• ایزوله بودن ورودی های MP و PH از تغذیه
• دارای یك نمایشگر سه رقمی


اصول کار

دستگاه در حالت عادی ولتاژ فاز نسبت به نول را نمایش می دهد وكارایی كلید به شرح زیر می باشد:
• كلید SET
با فشار دادن كلید SET همزمان با روشن شدن چراغ مربوطه ، ولتاژ یا فركانس نمایش داده می شود.
توجه : دستگاه آخرین وضعیت تنظیم شده را در حافظه خود ذخیره نموده وبعد از هر بار قطع و وصل شدن برق اصلی دستگاه با آخرین حالت تنظیم شده مقادیر را نمایش می دهد.
بعد از آخرین تنظیم ، نمایشگر دستگاه یكبار چشمك می زند كه به معنی ذخیره شدن آخرین حالت در حافظه دستگاه می باشد.


طریقه نصب

A1 و A2: این ترمینال ها ورودی 220 ولت و برای تغذیه دستگاه می باشد .
MP:  ورودی نول
PH:  ورودی فاز


مشخصات فنی

• ولتاژ تغذیه:              180 تا 240 ولت متناوب
• فرکانس تغذیه:         50 یا 60 هرتز
• ورودی دستگاه:        ولتاژ تکفاز
• دقت دراندازه گیری:   ولتاژ1 ± ولت (كلاس5/0) 
                        فركانس1/0 ± هرتز