ولت متر سه فاز

ولت متر سه فازمدل VM3

این دستگاه برای اندازه گیری ولتاژهای ( خطی و فازی ) مورد استفاده قرار می گیرد.


ویژگی ها 

• منوی ساده
• دقت بالا در اندازه گیری
• قابلیت نمایش ولتاژهای خطی و فازی با یک کلید فشاری
• ایزوله بودن تغذیه از ورودی های R , S , T , MP
• بدون نیاز به سلکتور ولت
• دارای یک نمایشگر سه رقمی


اصول کار

دستگاه در حالت عادی ، ولتاژ فاز R نسبت به نول را نمایش می دهد وكارایی كلید به شرح زیر می باشد:
• كلید SET
با فشار دادن کلید SET ،یکی از 6 حالت نمایش ولتاژهای فازی و خطی انتخاب شده و همزمان سیگنال مربوطه روشن می شود.
ترتیب نمایش ولتاژها به شرح ذیل می باشد:
دستگاه در حالت عادی فاز R نسبت به نول را نمایش می دهد و با هر بار فشار دادن کلید SET مطابق شکل زیر تغییر می کند.
R -> S -> T -> RS -> RT -> ST
که مطابق با نمایش هر وضعیت چراغ مربوطه به آن روشن خواهد شد.
توجه : دستگاه آخرین وضعیت تنظیم شده را در حافظه خود ذخیره نموده وبعد از هر بار قطع و وصل شدن برق اصلی دستگاه با آخرین حالت تنظیم شده مقادیر را نمایش می دهد.
بعد از آخرین تنظیم ، نمایشگر دستگاه یكبار چشمك می زند كه به معنی ذخیره شدن آخرین حالت در حافظه دستگاه می باشد.

طریقه نصب

A1 و A2 :این ترمینال ها ورودی 220 ولت و برای تغذیه دستگاه می باشد که می توان از یکی از فازها و نول گرفته شود .
MP: ورودی نول
R:   ورودی فاز R
S:   ورودی فاز
ST: ورودی فاز T

 

مشخصات فنی

• ولتاژ تغذیه:             180 تا 240 ولت متناوب
• فرکانس تغذیه:        50 یا 60 هرتز
• ورودی دستگاه:       سه فاز و نول
• دقت دراندازه گیری:  ±1 ولت (كلاس 5/ 0)
                              فركانس0/1 ± هرتز