مولتی متر سه فاز 6 نمایشگر

مولتی متر سه فاز 6 نمایشگر مدل MM3 - 6A

این دستگاه برای اندازه گیری ولتاژ )خطی و فازی ( و جریان و فركانس درشبكه های سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد . از ویژگی های بسیار مهم این دستگاه ، اندازه گیری True RMS می باشد توسط این ویژگی مقدار موثر واقعی اندازه گیری می شود حتی در شبكه هایی كه بار سلفی یا خازنی بوده و دارای هارمونیك فراوان است.


ویژگیها

• True RMS
• منوی ساده
• دقت بالا در اندازه گیری
• امكان قفل نمودن صفحه كلید
• امكان انجام كالیبراسیون دیجیتال برای حذف خطای CT ( برای هر فاز جداگانه)


راهنمای منو

تعویض صفحه نمایش پارامترها : پارامترهای نمایشی در هر صفحه توسط كلیدUP و DOWN قابل انتخاب می باشند . این پارامترها شامل ولتاژهای خطی و فازی،جریان ها و فرکانس می باشند. توسط چراغ دستگاه می توان تشخیص داد كه چه پارامتری در حال نمایش است.

تنظیم مقدار : CT كلید CT/CAL را فشار دهید و توسط UP و DOWN مقدار CT را تغییر دهید و در پایان كلید CT/CAL را فشار دهید تا مقدار CT ذخیره شود.
نكته : با زدن كلیدهای UP و DOWN به صورت تك ضرب ، مقدار CT با پله های یك واحدی تغییر می كند و با نگه داشتن یكی از كلیدهای فوق ، مقدار CT با پله های 10 واحدی و سپس 100 واحدی تغییر می كند.
كالیبراسیون : زمانی كه CT اتصال یافته به دستگاه دارای خطا باشد ، جریان اندازه گیری شده با خطا نمایش داده می شود بنابراین باید این CT ها را كالیبره نمود. در این دستگاه امكان انجام كالیبراسیون به صورت دیجیتالی فراهم شده است .
نكته 1: قبل از انجام كالیبراسیون باید مقدار CT را تنظیم كنید.
نكته 2: برای انجام كالیبراسیون به یك آمپرمتر نیاز است تا این آمپر متر جریان واقعی را اندازه گیری كند.

روش انجام كالیبراسیون به شرح زیر است :
1 - كلید CT/CAL را به مدت 3 ثانیه فشار دهید در این حالت جریان فاز اول به صورت چشمك زن نمایش داده می شود .
2 - در صورتی كه جریان اندازه گیری شده با جریان واقعی اختلاف داشت ، توسط كلیدهای UP و DOWN می توان جریان اندازه گیری شده را به صورت دیجیتالی افزایش یا كاهش داد
3 - برای انجام كالیبراسیون CTهای دوم و سوم كلید CT/CAL را فشار داده و مانند مرحله قبل عمل كنید.
4 - برای بازگشت به محیط نمایش پارامترها كلید CT/CAL را به مدت 3 ثانیه فشار دهید.
به معني قفل نبودن كليدها می باشد (un به معني قفل بودن كليدها و  LC) وضعيت قفل بودن صفحه 
UP نمايش وضعيت قفل : با فشار دادن كليد
در حالتي كه صفحه كليد قفل است ، امكان تعويض صفحه نمايش يا تنظيم مقدار CT و يا كاليبراسيون وجود ندارد.
قفل كردن صفحه كليد: كليد  UP را به مدت 3 فشار دهيد تا وضعيت قفل نمايش داده شود پس از آن با زدن كليد DOWN وضعيت قفل تغيير مي كند . اگر  وضعيت قفل را در حالت   LC قرار دهيد صفحه كليد قفل مي شود و اگر وضعيت را در حالت  un قرار دهيد قفل صفحه كليد باز مي شود .
 

طریقه نصب

      ترمینالهای A1 و A2 : این ترمینالها ورودی 220 ولت و برای تغذیه دستگاه می باشد .
CT R , S , T : برای اتصال ترانس جریان ( CT) فاز R , S , T می باشد .
R , S , T : برای اتصال فاز R,S,T می باشد .
MP : برای اتصال نول می باشد .


هشدارها

1 - جریان های ورودی حتماً باید توسط CT خارجی اعمال شوند در غیر اینصورت دستگاه صدمه می بیند.
2 - خروجی CT مورد استفاده باید 5 A باشد مثلاً 300/ 5


مشخصات فنی

• ولتاژ تغذیه :                  180 تا 240 ولت متناوب
• محدوده اندازه گیری:       10 تا 500 ولت متناوب
• مقاومت ورودی ولتاژ:      1.2MΩ
• مقدار CT قابل تنظیم:     5 به 5 تا 4000 به 5
• محدوده جریان خروجی:  40 mA تا 5 آمپر متناوب
• دقت اندازه گیری:          F.S 0.5%
• دمای نگهداری:              20 -  تا 83 درجه سانتیگراد
• دمای عملکرد :              10 - تا 60 درجه سانتیگراد
• رطوبت مجاز :                30 تا %90