آمپرمتر تک فاز

آمپر متر تك فاز مدل AM 1

این دستگاه برای اندازه گیری جریان های تكفاز از 1/0 تا 4000 آمپر در رنج های مختلف CT می باشد .


ویژگی ها

• منوی ساده
• دقت بالا در اندازه گیری
• قابلیت انتخاب CT با یك كلید فشاری
• ایزوله بودن ورودی CT از تغذیه
• دارای یك نمایشگر چهار رقمی


اصول کار

پس از نصب CT مورد نظر ، تنظیم CT توسط کلید SET انجام می گیرد.
بازدن كلید SET نمایشگر دستگاه مقدار CT تنظیم شده را نشان می دهد كه با هر بار فشار دادن كلید، رنج CT تغییر می كند وپس از مشاهده رنج CT مورد نظر خود می توانید با نگهداشتن كلید به مدت 3 ثانیه مقدار مورد نظر را ذخیره كنید. در این حالت كلمه SAVE برروی نمایشگر به نشانه ذخیره این مقدار مشاهده می شود.
توجه: اگر بعد از وارد شدن به تنظیم CT كلید را به مدت 3 ثانیه فشار ندهید، تغییرات ذخیره نشده و دستگاه به حالت نمایش جریان بر می گردد.


طریقه نصب

A1 , A2: این ترمینالها ورودی 220 ولت وبرای تغذیه دستگاه می باشد .
CT: برای اتصال CT مورد نظر می باشد .

 

مشخصات فنی

• ولتاژ تغذیه :            180 تا 240 ولت متناوب
• فرکانس تغذیه:        50 یا 60 هرتز
• ورودی دستگاه:       جریان تکفاز AC ،5 آمپر
• دقت دراندازه گیری:  CT های كوچكتر از 75 A1/0 ± آمپر
                              CT های 100 تا 4000 آمپر 1 ± آمپر