محافظ بوبین کنتاکتور


رله محافظ بوبین كنتاكتور
        (محافظ تكفاز)  
         TYPE:SVR  

• محافظت مصرف كننده های تكفاز در برابر كاهش ولتاژ شبكه
• محافظت بوبین كنتاكتورهای تكفاز در برابر افزایش ولتاژ شبكه
• محافظت مصرف كننده های تكفاز در برابر فشار ناشی از قطع و وصل متوالی برق
• قابلیت تنظیم زمان تأخیر در وصل از یك تا سه دقیقه
• دارای یك رله یك كنتاكت
• دارای 4 سیگنال
        نمایشگر ولتاژ ورودی   INPUT
نمایشگر ولتاژ غیر مجاز FAULT
نمایشگر زمان تأخیر در وصل DELAY
نمایشگر وصل خروجی OUT

 

اصول كار

هنگامیكه ولتاژ تغذیه به ترمینالهای A1 و A2 اعمال شده و ولتاژ شبكه بین 170 تا 248 ولت باشد، سیگنالهای ورودی (INPUT) و تأخیر (DELAY) روشن میشوند. پس از گذشت زمان تأخیر تنظیم شده (توسط دسته DELAY) ، رله عمل كرده و همزمان سیگنال تأخیر خاموش و سیگنال خروجی (OUT) روشن میگردد (كنتاكت 15 به 18 وصل میشود). در صورتیكه ولتاژ شبكه بیش از 248 ولت یا كمتر از 170 ولت باشد رله قطع، سیگنال خروجی خاموش و سیگنال خطا (FAULT) روشن می گردد (كنتاكت 15 به 16 وصل میشود). پس از بازگشت ولتاژ به حد مجاز، سیگنال خطا خاموش و سیگنال تأخیر روشن میشود و پس از سپری شدن زمان تنظیم شده مجدداً رله وصل خواهد شد.

 

 
نصب و راه اندازی
     ترمینالهای A1 و A2 به فاز و نول شبكه متصل شوند.
كنتاكتهای رله نیز بصورت سری در مسیر تغذیه بار و یا كنتاكتور قرار گیرند.
بطور مثال كنتاكتهای 15 و 18 مانند شستی STOP با بوبین كنتاكتور سری شوند.

 

مشخصات فنی

ولتاژ تغذیه:        170 تا 250 ولت متناوب
فركانس شبكه:   50 یا 60 هرتز
تلفات داخلی:     3 وات
محدوده ولتاژ:     170 تا 248 ولت
تأخیر:              قابل تنظیم از یك تا سه دقیقه توسط دسته DELAY
رله خروجی:      یك كنتاكتC/O
جریان كنتاكت:    6 آمپر، 220 ولت متناوب- 6 آمپر، 28 ولت مستقیم


• كلیه مشخصات فنی بر حسب نوع سفارش قابل تغییر میباشد.