الکترود فلوتر


الكترود

الكترود فلوتر جهت آشكارسازي مايعات رسانا مانند آب در دستگاه فلوتر به كار برده ميشود. دستگاه فلوتر با اعمال ولتاژ 12 ولت متناوب ايزوله از برق شبكه به الكترودها، بر اساس جريان عبوري بين الكترودها، سطح مايعات را تشخيص ميدهد.


الكترود برنا در دو نوع زير ميباشد:

   • الكترود برنجي غلاف دار  

 جهت مخازن و چاه آب:  جهت سنجش سطح مايعات در مخازن فلزي ميبايست يك الكترود در سطح پايين (L) و يك الكترود در سطح بالا (H) نصب گردد. در صورتيكه مخزن، غير فلزي باشد يك الكترود ديگر در پايينترين سطح مخزن باشد نصب گردد.
جنس الكترود: ميله برنجي آبكاري شده
طول ميله الكترود: 97 ميليمتر
طول الكترود با غلاف پلاستيكي: 120 ميليمتر
قطر الكترود با غلاف پلاستيكي: 18 ميليمتر

 

   • الكترود سراميكي

جهت مخازن تحت فشار:  جهت سنجش سطح مايعات در مخازن، ميبايست يك الكترود در سطح پايين (L) و يك الكترود در سطح بالا (H) نصب گردد. جهت نصب الكترودها به مخزن ابتدا بايد روي مخزن يك بوشن 2/1 يا 4/3 نصب  شود، سپس الكترود سراميكي را روي رابط برنجي به صورت آب بندي محكم نمود و رابط برنجي روي بوشن به صورت آب بندي نصب گردد.
در صورتيكه مخزن غير فلزي باشد يك الكترود ديگر در پايينترين سطح مخزن بايد نصب گردد.
جنس الكترود:      برنجي
طول الكترود:       92ميليمتر
قطر محل نصب:   2/1 يا 4/3 اينچ

 


نحوه اتصال الكترود به دستگاه فلوتر

توسط يك كابل 5/1×3 ترمينال L دستگاه فلوتر به الكترود سطح پايين، ترمينال H به الكترود سطح بالا و ترمينال C به بدنه مخزن فلزي و در صورت غيرفلزي بودن مخزن به يك الكترود در پايينترين سطح مخزن متصل گردد.

 

• كليه مشخصات فني بر حسب نوع  سفارش قابل تغيير ميباشد.