تایمر راه پله (طرح مینیاتوری)

تایمر راه پله
  TYPE:LST

• صرفه جویی در مصرف برق
• طولانی شدن عمر لامپها
• زمان قابل تنظیم از 1 الی 7 دقیقه
• قابل استفاده برای لامپهای رشتهای یا فلورسنت
• تغذیه ورودی 220 ولت متناوب
• جریان خروجی 10 آمپر (20 لامپ 100 وات رشتهای)
• دارای دو سیگنال نمایشگر
تغذیه ورودی :  PWR
وصل خروجی : OUT


اصول كار

این دستگاه بمنظور صرفه جویی در مصرف برق و طولانی شدن عمر لامپها طراحی شده است.
در بسیاری از آپارتمانها و راهروها نصب كلید ثابت از نظر صرفه جویی انرژی الكتریكی مقرون به صرفه نمیباشد. چون پس از روشن لامپها بعد از گذشت چند دقیقه میبایست مجدداً خاموش گردد. با استفاده از تایمر مدل LST میتوان با فشردن یك كلید، لامپها را روشن نمود. بعد از سپری شدن زمان تنظیم شده دستگاه بصورت اتوماتیك لامپها را خاموش میكند.


نصب و راه اندازی

     سیم كشی دو سیمه
سیم فاز شبكه به ترمینال PH و سیم نول شبكه به ترمینال MP وصل گردد.
كلیه لامپها با هم موازی شده، از یك طرف به نول شبكه و از طرف دیگر به ترمینال COM وصل شود.
كلیه كلیدهای فشاری (شستیها) با هم موازی شده، از یك طرف به ترمینال PH و از طرف دیگر به ترمینال COM وصل شود.


     سیم كشی تك سیمه
از این روش تنها در ساختمانهایی استفاده نمایید كه فقط از یك فاز استفاده شده باشد.
سیم فاز شبكه به ترمینال PH و سیم نول شبكه به ترمینال MP وصل گردد.
كلیه لامپها با هم موازی شده، از یك طرف به نول شبكه و از طرف دیگر به ترمینال COM وصل شود.
كلیه كلیدهای فشاری (شستیها) با هم موازی شده، از یك طرف به فاز و از طرف دیگر به ترمینال COM وصل شود.
توجه: برای اطمینان از سیمكشی و جلوگیری از اتصال حتماً یك فیوز یا مینیاتوری 10 آمپر سر راه خط فاز قرار دهید.
پس از سیم كشی با وصل كردن برق سیگنال PWR روشن می شود. با هر بار فشار دادن كلیدهای فشاری لامپها و سیگنال OUT روشن و پس از سپری شدن زمان تنظیمی توسط دسته DELAY لامپها و سیگنال OUT خاموش میشوند.
در یك مدل از تایمر راه پله، كلیدی بر روی آن نصب شده است. این كلید دارای دو حالت میباشد.
در صورتیكه كلید در حالت (TIMER (T قرار گرفته باشد پس از سپری شدن زمان تنظیم شده، لامپها خاموش میشوند. و در صورتیكه كلید در حالت C)  CONT)  . قرار گرفته باشد تایمر از مدار خارج شده و با فشاردادن كلیدهای فشاری لامپها روشن مانده و خاموش نمیشود و برای خاموش شدن لامپها باید كلید را در وضعیت (T) قرار داد.
 

مشخصات فنی
ولتاژ شبكه:        220 ولت متناوب
فركانس شبكه:   50 یا60 هرتز
تلفات داخلی:     حدود 3 وات
تأخیر در قطع:     1 الی 7 دقیقه ، قابل تنظیم توسط دسته DELAY
جریان كنتاكت:    10 آمپر 220 ولت متناوب
توان كنتاكت:      2000 وات (20 عدد لامپ 100 وات رشتهای)

 


• كلیه مشخصات فنی بر حسب نوع سفارش قابل تغییر میباشد.