تایمر تکرارکننده


تایمر تكراركننده
  TYPE:RCT

      • قطع و وصل متوالی
      • قابلیت تنظیم زمانهای قطع و وصل بطور جداگانه
      • قابل استفاده بعنوان كنترل دبی سیالات (DUTY CYCLE)
      • قابل استفاده بعنوان فلاشر
      • شروع كار با زمان قطع
      • دارای دو سیگنال
                جهت نمایش زمان قطع : OFF
                جهت نمایش زمان وصل : ON


اصول كار

همزمان با وصل شدن ولتاژ تغذیه به ترمینالهای A1 و A2  سیگنال OFF روشن و زمانسنجی تایمر OFF آغاز میشود. (اتصال داخلی ترمینال 15 به 16 وصل میباشد)
پس از سپری شدن زمان تنظیم شده توسط دسته T.OFF رله عمل كرده، همزمان سیگنال OFF خاموش و سیگنال ON روشن میشود(اتصال داخلی ترمینال 15 به 18  وصل می شود). پس از سپری شدن زمان تنظیم شده توسط دسته T.ON رله قطع شده، سیگنال ON خاموش و سیگنال OFF روشن می شود (اتصال داخلی ترمینال 15 به 16 وصل میشود). تا زمانیكه تغذیه دستگاه وصل و یا بیشتر از 40% افت نكرده باشد، سیكل قطع و وصل تكرار میگردد.

 

  

ولتاژ تغذيه 

رنج زماني

3-15/0

ثانيه

30-5/1

ثانيه

60-3

ثانيه

300-15

ثانيه

600-30

ثانيه

30-5/1

دقيقه

60-3

دقيقه

12ولت C،AC

12-RCT3

12-RTC30

12-RCT60

12-RCT300

12-RCT600

12-RCT30M

12  -RCT60M

24ولت C،AC

24-RCT3

24-RCT30

24-RCT60

24-RCT300

24- RCT600

24-RCT30M

24  -RCT60M

110ولت AC

110-RCT3

110-RCT30

110-RCT60

110-RCT300

110-RCT600

110-RCT30M

110-RCT60M

220ولت AC

220-RCT3

220-RCT30

220-RCT60

220- CT300

220- CT600

220- RCT30M

220-RCT60M

380ولت AC

380-RCT3

380-RCT30

380-RCT60

380-RCT300

380-RCT600

380- RCT30M

380-RCT60M  

مشخصات فنی 

فركانس شبكه:      50 یا60 هرتز
تلفات داخلی:        12 ولت و 24 ولت: 2/1 وات
                          110 تا 380 ولت: 3 وات
رله خروجی:          یك كنتاكت C/O
جریان كنتاكت:       6 آمپر 220 ولت متناوب- 6 آمپر 28 ولت مستقیم
نوع نصب:              در كلیه جهات

 

• كلیه مشخصات فنی بر حسب نوع سفارش قابل تغییر میباشد.