تایمر تاخیر در وصل 24 ساعته


تایمر تأخیر در وصل 24 ساعته
  TYPE:DOT

• سنجش زمان پس از وصل برق
• قابلیت انتخاب زمان از 1 تا 24
• حداكثر خطا در زمانسنجی متوالی: یك دقیقه
• تنظیم دقیق زمان با دو دسته تنظیم
• قابل عرضه با ولتاژهای تغذیه مختلف
VAC/CD380 - 220 - 110 - 24 - 12
• دارای دو سیگنال نمایشگر
تغذیه ورودی :  PWR
وصل خروجی : OUT


اصول كار

همزمان با وصل شدن تغذیه به ترمینالهای A1 و A2 سیگنال PWR روشن شده و زمانسنجی آغاز میشود.
پس از اتمام زمان انتخاب شده سیگنال OUT روشن شده و رله داخلی وصل میشود. (اتصال داخلی ترمینال 15 به 18 متصل میگردد).
تا هنگامیكه ولتاژ تغذیه وصل باشد و بیشتر از 40% افت نكرده باشد، خروجی در همان وضعیت باقی میماند.
پس از قطع برق سیگنال OUT خاموش شده و رله داخلی به وضعیت اولیه برمیگردد و آماده زمانسنجی مجدد است. (اتصال داخلی ترمینال 15 به 16 وصل میشود)
تذكر: درصورتیكه هنگام زمانسنجی برق قطع شود هیچگونه تغییری در خروجی حاصل نمیگردد و پس از وصل مجدد برق، زمانسنجی از صفر آغاز میشود.


تنظیمات

زمان تأخیر در این دستگاه توسط دو دسته DELAY و FINE (روی تایمر) تنظیم می شود كه حاصل مجموع زمانهای انتخابی توسط آنها میباشد.
زمان توسط دسته DELAY از 1 تا 23 ساعت و توسط دسته FINE از صفر تا 60 دقیقه قابل تنظیم است. به این ترتیب با استفاده از هر دو دسته از 1 تا 24 ساعت میتوان زمان را تنظیم نمود.
بعنوان مثال وقتی دسته DELAY روی 12 و دسته FINE روی 20 تنظیم شده باشد، زمان تأخیر 12 ساعت و 20 دقیقه خواهد بود و یا اگر دسته DELAY روی 20 و دسته FINE روی 50 تنظیم شده باشد، زمان تأخیر 20 ساعت و 50 دقیقه میباشد.


مشخصات فنی

 

ولتاژ تغذیه
نوع تغذیه ولتاژ تغذیه
DC & AC 12
DC & AC 24
DC & AC 110
AC 220
AC 380

 

فركانس شبكه:   50 یا60 هرتز
تلفات داخلی:     12 ولت و 24 ولت: 2/1 وات
                        110 تا 380 ولت:  3 وات
زمان: توسط دسته DELAY از 1 تا 23 ساعت تنظیم و توسط دسته FINE از صفرتا 60 دقیقه به آن اضافه میگردد.
رله خروجی:        یك كنتاكت C/O
جریان كنتاكت:     6 آمپر 220 ولت متناوب- 6 آمپر 28 ولت مستقیم

 

• كلیه مشخصات فنی بر حسب نوع سفارش قابل تغییر میباشد.