تایمر تاخیر در وصل مینیاتوری

 

تایمر تأخیر در وصل مینیاتوری
  TYPE:DOT

• سنجش زمان پس از وصل برق
• قابلیت انتخاب زمان از 5% تا 100% رنج
• در رنجهای زمانی 
3 - 30 - 60 - 300 و 600 ثانیه
30 - 60 دقیقه
• با ولتاژهای تغذیه
VAC/DC 380 - 220 - 110 - 24
• دارای دو سیگنال نمایشگر
تغذیه ورودی :  PWR
وصل خروجی : OUT


اصول كار

همزمان با وصل شدن تغذیه به ترمینالهای A1 و A2 سیگنال PWR روشن شده و زمانسنجی آغاز میشود.
پس از اتمام زمان انتخاب شده سیگنال OUT روشن شده و رله داخلی وصل میشود.(اتصال داخلی ترمینال 15 به 18 متصل میگردد)
تا هنگامیكه ولتاژ تغذیه وصل باشد و بیشتر از 40% افت نكرده باشد، خروجی درهمان وضعیت باقی میماند.
پس از قطع برق سیگنال PWR و OUT خاموش شده و رله داخلی به وضعیت اولیه برمیگردد و آماده زمانسنجی مجدد است.(اتصال داخلی ترمینال 15 به 16 وصل میشود)
تذكر: درصورتیكه هنگام زمانسنجی برق قطع شود هیچگونه تغییری در خروجی حاصل نمیگردد و پس از وصل مجدد برق، زمانسنجی از صفر آغاز میشود.


نصب و راه اندازی

ترمینالهای A1 و A2 به ولتاژ متناسب با تغذیه دستگاه وصل میشوند.(به طور مثال فاز و نول برای V 220 و دو فاز برای V 380)
ترمینالهای 16 ، 15 و 18 نیز با توجه به شرایط استفاده در مسیر مداری كه باید توسط تایمر قطع یا وصل شود قرار میگیرند.

 

مشخصات فنی

 

زمان
محدودة زمان رنج زمانی
SEC 0.15 - 3 3
SEC 1.5 - 30 30
SEC 3 - 60 60
SEC 15 - 300 300
SEC 30 - 600 600
MIN 1.5 - 30 M 30
MIN 3 - 60 M 60

 

 

  ولتاژ تغذیه     
نوع تغذیه ولتاژ تغذیه     
DC & AC 12
DC & AC 24
DC & AC 110
AC 220
AC 380

  

فركانس شبكه:     50 یا60 هرتز
تلفات داخلی:       12 ولت و 24 ولت: 2/1 وات
                         110 تا 380 ولت: 3 وات                        
رله خروجی:         یك كنتاكت C/O
جریان كنتاكت:      6 آمپر 220 ولت متناوب- 6 آمپر 28 ولت مستقیم

 

•  كلیه مشخصات فنی بر حسب نوع سفارش قابل تغییر میباشد.