تایمر تاخیر در وصل


تایمر تأخیر در وصل
  TYPE:DOT

• سنجش زمان پس از وصل برق
• قابلیت انتخاب زمان از 5% تا 100% رنج
• در رنجهای زمانی
3 - 30 - 60 - 300 و 600 ثانیه
30-60 دقیقه
• با ولتاژهای تغذیه
VAC/DC 380 - 220 - 110 - 24 - 12
• دارای نمایشگر وصل خروجی OUT


اصول كار

همزمان با وصل شدن تغذیه به ترمینالهای  A1 و A2 زمانسنجی آغاز میشود.
پس از اتمام زمان انتخاب شده سیگنال OUT روشن شده و رله داخلی وصل میشود. (اتصال داخلی ترمینال 15 به 18 متصل میگردد)
تا هنگامیكه ولتاژ تغذیه وصل باشد و بیشتر از 40% افت نكرده باشد، خروجی در همان وضعیت باقی میماند.
پس از قطع برق سیگنال OUT خاموش شده و رله داخلی به وضعیت اولیه برمیگردد و آماده زمانسنجی مجدد است. (اتصال داخلی ترمینال 15 به 16 وصل میشود)
تذكر: درصورتیكه هنگام زمانسنجی برق قطع شود هیچگونه تغییری در خروجی حاصل نمیگردد و پس از وصل مجدد برق، زمانسنجی از صفر آغاز میشود.


نصب و راه اندازی

ترمینالهای A1 و A2 به ولتاژ متناسب با تغذیه دستگاه وصل میشوند. (به طور مثال فاز و نول برای V 220 و دو فاز برای V 380)
ترمینالهای 15 ، 16 و 18 نیز با توجه به شرایط استفاده در مسیر مداری كه باید توسط تایمر قطع یا وصل شود قرار می گیرند.

 

مشخصات فنی 

 

                                  زمان
محدودة زمان رنج زمانی
SEC 0.15 - 3 3
     SEC 1.5 - 30       30
SEC 3 - 60 60
SEC 15 - 300 300
SEC 30 - 600 600
MIN 1.5 - 30 M 30
MIN 3 - 60 M 60

 

 

ولتاژ تغذیه
نوع تغذیه ولتاژ تغذیه
DC & AC 12
DC & AC 24
DC & AC 110
AC 220
AC 380

 

فرکانس شبكه:    50  یا 60 هرتز
تلفات داخلی:      12 ولت و 24 ولت: 2/1 وات
                        110تا 380 ولت: 3 وات                                         
رله خروجی:       یك كنتاكت C/O
جریان کنتاکت:     6 آمپر ، 220 ولت متناوب - 6 آمپر ، 28 ولت مستقیم
نوع نصب:            در كلیه جهات

 

• كلیه مشخصات فنی بر حسب نوع سفارش قابل تغییر میباشد.